Giadinh.net - Ngày 28 và 29/5, tại điểm thi ở Trường THCS Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), lông ...