(Vitinfo) – Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Dịch Tễ Học cho biết những người sống gần các sân bay có thể bị tăng nguy cơ mắc huyết áp cao do ô nhiễm tiếng ồn và các nhà khoa học khuyên rằng họ nên tìm cho mình một ngôi nhà mới.