Hài hòa hóa các mối quan hệ lao động trong DN và giảm thiểu các vụ đình công hiện nay đang là một trong những mục tiêu hàng đầu mà VCCI hướng tới. Để có thể đạt được mục tiêu này, việc triển khai nhiệm vụ đại diện người sử dụng lao động trong các Hiệp hội DN tại địa phương được VCCI rất quan tâm và coi đây là một đòi hỏi cấp thiết.Chi tiết...