VIT - Tuần qua, nhiều đồng tiền ở châu Á có mức sụt giảm sâu nhất trong 4 tháng trở lại đây, dẫn đầu là đồng Won của Hàn Quốc và đồng đôla Hồng Kông có liên quan đến tình hình trì trệ trong lĩnh vực xuất khẩu. Tình trạng này sẽ lôi kéo nhiều nền kinh tế khu vực dấn sâu vào suy thoái.