QĐND - Cán bộ công chức Nhà nước được hưởng thêm phụ cấp công vụ bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Thông tin này làm nhiều người phấn khởi bởi tổng tiền lương và phụ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm khoảng 10%.

Góp phần thu hút người tài bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức Nghị định của Chính phủ về phụ cấp công vụ được ban hành ngày 7-7-2011, nhưng công tác xây dựng dự thảo Nghị định này đã được tiến hành từ khá lâu. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính là hai cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị định. Theo Bộ Nội vụ, trong những năm qua, Chính phủ đã có nhiều biện pháp cải cách chính sách tiền lương, nhưng chế độ tiền lương đến nay vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý, đời sống của phần đông cán bộ, công chức còn nhiều khó khăn, chưa động viên được cán bộ, công chức gắn bó, tận tâm với công việc… Với thực tế tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức như hiện nay thì việc tuyển người tốt nghiệp đại học loại giỏi vào các cơ quan Nhà nước và lực lượng vũ trang là rất khó. Đã có một số cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước xin thôi việc để chuyển ra ngoài cơ quan Nhà nước với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do là tiền lương và thu nhập. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang, thu hút người làm việc có chất lượng trong các cơ quan Nhà nước và hệ thống chính trị thì việc xây dựng và ban hành Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ là rất cần thiết. Theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ, mức phụ cấp này bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm. Sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội đều được phụ cấp công vụ Theo Nghị định số 57/2011/NĐ-CP, các đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp công vụ là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Trong đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, hoặc phụ cấp đặc thù theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì cũng được hưởng phụ cấp công vụ . Chế độ phụ cấp công vụ được tính hưởng kể từ ngày 1-5-2011. Các cơ quan chức năng của Nhà nước đang xây dựng các văn bản hướng dẫn để có thể từ tháng 8 tới, cùng với việc nhận lương, cán bộ công chức sẽ được nhận thêm phụ cấp công vụ (truy lĩnh từ tháng 5-2011). Phụ cấp công vụ sẽ tác động rất ít đến giá cả thị trường Đã thành thông lệ, sắp tăng lương là giá cả hàng hóa lại vọt tăng trước. Nhiều người lo lắng, trước khi nhận thêm phụ cấp công vụ sắp tới, giá cả hàng hóa sẽ tăng. Thế nhưng, theo sự khẳng định của đại diện Bộ Tài chính với phóng viên Báo Quân đội nhân dân chiều 8-7 thì việc chi trả phụ cấp công vụ sắp tới sẽ tác động rất ít đến giá cả. Trước hết là đối tượng được hưởng không nhiều. Trong cả nước, số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước chỉ có khoảng 8 triệu người, sẽ không có tác động lớn hoặc chi phối mạnh đến thị trường chung với khoảng 50 triệu lao động trong cả nước. Điều quan trọng là ngân sách Nhà nước đã được chuẩn bị chu đáo từ cuối năm ngoái cho việc chi trả phụ cấp công vụ. Trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 đã được Quốc hội thông qua đã có khoản chi cho việc tăng lương tối thiểu và phụ cấp công vụ từ 1-5-2011. Nhà nước không phát hành thêm tiền để chi trả phụ cấp công vụ. Đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết: Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, gần đây tốc độ tăng giá hàng hóa đã giảm. Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các giải pháp kiên quyết, đồng bộ để kiềm chế giá, trong đó có việc xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng việc điều chỉnh lương, tăng thêm phụ cấp công vụ để đẩy giá cả hàng hóa lên cao. Bài và ảnh: Đỗ Phú Thọ