Hai thị trường tiền tệ lớn nhất toàn quốc đang xảy ra dấu hiệu bất thường do nguồn tiền gửi đột ngột giảm mạnh trong hai tuần gần đây.