(NLĐO) - Liên tục mấy ngày qua, nhiều trụ điện ở Tiền Giang và Long An xuất hiện những tờ rơi với nội dung nhằm lăng mạ một phụ nữ có tên Nguyễn Thị Đẹp (Chợ Gạo,Tiền Giang).