Chưa kịp chơi Flappy Bird mà đã nghe tin sắp đóng cửa, là sao?

Chưa chơi mà đã có tin sắp dừng là saoooo???

Tiễn đưa Flappy...

Cơn giận khi chơi Flappy.

Đùa à???

Cười vỡ bụng.

Quá hiểu ý!

Đang chơi mà nhận được quả tin nhắn này là... oạch!!!!

Cuộc gặp gỡ định mệnh.