Ngày 11.9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành giám sát tình hình, tiến độ triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm của TP, gồm: Dự án đường 5 kéo dài, dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy và dự án đường Văn Cao - Hồ Tây. Tiến độ 3 dự án này đều bị chậm nhiều so với kế hoạch.