Anh chàng rải tiền, xếp thành hình người trên giường và nằm ngủ bên cạnh.