Vacxin sởi có thể tiêm khi trẻ được 9 - 11 tháng. Vậy mẹ Khoai cứ yên tâm đi, tháng sau tiêm cũng được. Mấy mũi 3 in 1 nó mạnh nên mới sốt quấy nhiều chứ sởi không sao đâu, chỉ hơi ấm đầu thôi.

Vacxin sởi có thể tiêm khi trẻ được 9 - 11 tháng. Vậy mẹ Khoai cứ yên tâm đi, tháng sau tiêm cũng được. Mấy mũi 3 in 1 nó mạnh nên mới sốt quấy nhiều chứ sởi không sao đâu, chỉ hơi ấm đầu thôi.