KTĐT - Ngày 10/3, tại huyện Chương Mỹ, Cụm công tác số 2 (gồm 6 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thường Tín) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Trong năm 2014, các huyện trong Cụm công tác số 2 duy trì được 161 đội hoạt động xã hội tình nguyện tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS và xây dựng được 3 phòng khám điều trị cai nghiện thay thế bằng thuốc Methadone. Đáng chú ý, toàn cụm có 4 xã không có tệ nạn ma túy. Về công tác phòng chống HIV/AIDS, các huyện đã phát 45.632 bao cao su, 92.425 bơm kim tiêm sạch. Trong thời gian tới, Cụm tiếp tục triển khai và phối kết hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Đồng thời, tích cực thực hiện tốt Đề án "Xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn ma túy", đẩy mạnh công tác trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm.