Vụ Thanh toán (NHNN) công bố tỉ lệ tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán tiếp tục có xu hướng giảm dần và hiện giảm còn 12%.

Cơ quan ngân hàng trung ương đánh giá, việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương ngân sách nằm trong đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 là tiền đề cho việc phát triển nhanh các phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM). Số lượng các đơn vị hưởng lương từ ngân sách thực hiện trả lương qua tài khoản và số cán bộ nhận lương qua tài khoản theo đó tăng mạnh trong các năm gần đây.

Chỉ tính đến hết tháng 3.2013, trên toàn quốc có 56.850/87.186 (tương đương 65%) đơn vị hưởng lương từ ngân hàng thực hiện trả lương qua tài khoản. Các tính toán cũng cho thấy, có 1,83 triệu cán bộ trong tổng số 2,77 triệu cán bộ đang nhận lương qua tài khoản, chiếm tỉ lệ 66%.

Phục vụ cho hoạt động trả lương qua tài khoản, mạng lưới máy giao dịch tự động (ATM) và thiết bị chấp nhận thẻ (POS) cũng được các nhà băng liên tục đầu tư và tăng cường. Số liệu được Vụ Thanh toán tổng hợp cho thấy, trên toàn quốc, các ngân hàng hiện đầu tư lắp đặt 14.400 máy ATM và 116.700 thiết bị POS với số lượng thẻ được phát hành khoảng vào 62 triệu thẻ.

Ngoài hoạt động trả lương qua tài khoản, các hệ thống thanh toán cũng được tích cực xây dựng và hiện đại hóa trong các năm gần đây. Các đánh giá cho thấy, hoạt động TTKDTM đến nay đáp ứng được việc thu ngân sách của Kho bạc Nhà nước. Đáng lưu ý, một quy trình thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính và các ngân hàng thương mại cũng được hình thành.

Về phía cơ quan ngân hàng trung ương, NHNN hiện cũng thiết lập và đưa vào vận hành một hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng kết nối với 66 đơn vị trực thuộc và gần 800 đơn vị thành viên trực tiếp thuộc 97 tổ chức tín dụng trong toàn quốc. Hệ thống này theo nhiều đánh giá đang đáp ứng được nhu cầu thanh, quyết toán tức thời với số lượng giao dịch thanh toán ngày càng tăng của nền kinh tế.

Được biết, NHNN mới đây vừa chính thức trình Chính phủ dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt và dự kiến ban hành thông tư quy định về cấp, thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng.

Cơ quan này cũng lên kế hoạch phối hợp với một số bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định thanh toán bằng tiền mặt sau khi Chính phủ ban hành nhằm đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới đây.

Theo Lao động

Từ khóa : thanh toán , tiền mặt , trả lương , lương , Kho Bạc Nhà Nước , ngân hàng , ATM , Ngân hàng Nhà nước Việt Nam