Sau khi được điều chỉnh tăng 1 đồng lên mức 16.451 VND/USD ngày 24.6, hôm qua (25.6), tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng thêm 2 đồng lên mức 16.453 VND/USD.