Lúc 14 ngày 25.10, Công ty Thủy điện Trị An (thuộc Tập đoàn Điện lực VN) đã xả nước để chủ động điều tiết hồ chứa.

Thuy dien Tri An xa nuoc - Anh 1

14 giờ ngày 25.10, thủy điện Trị An tiến hành xả nước xuống hạ du

Ông Nguyễn Kim Phúc, Giám đốc thủy điện Trị An cho biết, lúc 12 giờ ngày 24.10, mực nước thủy điện hồ chứa Trị An đạt mức 61,4m, mực nước hạ lưu nhà máy 4,2m; lưu lượng nước về hồ trung bình (ngày 23.10) là 1.381m 3 / giây.

Căn cứ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Trị An, để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm duy trì dung tích dự phòng cho đợt triều cường sắp tới và chủ động cắt giảm lũ trong trường hợp diễn biến thời tiết bất lợi, Công ty Thủy điện Trị An xả tràn lần đầu tiên vào 14 giờ ngày 25.10. Lưu lượng xả tràn là 160m 3 / giây; lưu lượng nước tràn qua tua bin phát điện là 850 m 3 / giây; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.010 m 3 / giây.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay thủy điện Trị An tiến hành xả nước.

Chí Nhân