(NLĐ) - Do mưa đầu nguồn những ngày qua ít, lượng nước về hồ Trị An khoảng 50,2 m, vượt mực nước chết chỉ 0,2 m nên Nhà máy Thủy điện Trị An chỉ có 2/4 tổ máy hoạt động, phát 4 - 5 triệu KWh/ngày, đạt hơn 40% công suất thiết kế. Đây là trường hợp chưa từng xảy ra nhiều năm nay – theo TTXVN.

Nhà máy Thủy điện Trị An là một trong những công trình thủy điện quan trọng lấy nước từ sông Đồng Nai và sông La Ngà với trữ lượng khoảng 15 tỉ m3/năm, trung bình cung cấp khoảng 1,7 tỉ KWh/năm cho lưới điện quốc gia. Vào cao điểm mùa mưa các năm trước, nhà máy cung cấp khoảng 10 triệu KW/ngày. Mọi năm vào mùa mưa, mực nước hồ Trị An khoảng 60 m, đỉnh điểm lũ vào giữa tháng 9 đạt 61 - 62 m. Song năm nay, đã đầu tháng 10 nhưng nước về hồ Trị An thấp hơn mọi năm trên 11 m.