Phương án phân bổ trái phiếu Chính phủ năm 2009 sẽ được thảo luận tại phiên họp thứ 17 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khai mạc sáng nay (23/2).