Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - đã yêu cầu ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí xuất bản, phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trong đấu tranh với “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thuong truc Ban Bi thu: Nganh tuyen giao can tang cuong chi dao quan ly bao chi, xuat ban - Anh 1

Ảnh: TTXVN.

Góp phần tạo sự đồng thuận xã hội

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai phương hướng năm 2017 đã diễn ra tại Hà Nội ngày 26.12. Công tác tuyên giáo 2016 được đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ngành tuyên giáo đã tham mưu giúp Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó có việc điều tra dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện lớn, quan trọng, vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều vấn đề của đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động tích cực thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 12, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cấp ủy các cấp.

Ban Tuyên giáo chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước. Ban Tuyên giáo định hướng tuyên truyền về tiềm năng biển đảo Việt Nam, đấu tranh phản bác các hành động của Trung Quốc làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, nhất là sau phán quyết của Tòa Trọng tài, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất cao với cách giải quyết linh hoạt kịp thời, sáng suốt của Trung ương, nhằm ổn định chính trị, xã hội và ngăn chặn sự lợi dụng để chống phá của các thế lực thù địch.

Trước những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong dư luận xã hội, ngành tuyên giáo kịp thời cung cấp thông tin, giúp cơ quan quản lý báo chí, đội ngũ báo cáo viên có cơ sở phản ánh đúng bản chất sự việc, giải đáp băn khoăn của cán bộ, Đảng viên, nhân dân. Ngành tuyên giáo đã đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước xử lý những cơ quan quản lý báo chí, phóng viên có những vi phạm, định hướng thông tin những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp…

Đề nghị sớm phê duyệt quy hoạch báo chí

Để tăng cường hiệu quả công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kiến nghị với Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ ngành có liên quan sớm cụ thể hóa thành cơ chế chính sách thúc đẩy các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ban Tuyên giáo cũng đề nghị Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ sớm phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, làm cơ sở để phát triển và quản lý hoạt động báo chí, Internet, mạng xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - ghi nhận ngành tuyên giáo đã có những đóng góp xứng đáng trong năm qua.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn thấy rằng lĩnh vực tuyên giáo còn nhiều hạn chế thiếu sót, trong đó có thách thức về nguồn nhân lực. Đồng chí cho rằng, một bộ phận cán bộ tuyên giáo vẫn non về trình độ, yếu về năng lực tham mưu, kể cả cán bộ quản lý và chuyên viên giỏi.

Về nhiệm vụ 2017, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, cần tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào tình hình đất nước, giải thích khoa học các vấn đề đặt ra, thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng. Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về nội dung học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng phù hợp từng cấp từng ngành.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí xuất bản, phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan báo chí và quản lý báo chí trong đấu tranh với “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các thành tựu của đổi mới, nhân tố mới, những tấm gương điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm.

Ban Tuyên giáo cũng cần phối hợp với các ngành để phản bác hiệu quả thông tin sai trái, giữ vững khối đoàn kết dân tộc, bồi đắp niềm tin và gắn bó giữa nhân dân với Đảng.

M.H