Phát biểu tại buổi Họp báo thông tin về tình hình lương thưởng năm 2014, ông Tống Văn Lai - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương (Bộ LĐTB & XH) cho biết: Theo báo cáo của các địa phương thì hầu hết doanh nghiệp báo cáo đều có thưởng tết âm lịch cho người lao động với mức thưởng bình quân bằng 1 tháng lương (khoảng 4,4 triệu đồng/người tăng 20% so với mức thưởng Tết âm lịch bình quân năm 2013).

Tuy nhiên cũng có 420 doanh nghiệp với 118.000 lao động ở 4 tỉnh thành phố (Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ và Thanh Hóa) không có thưởng tết.

" Mặc dù tổng hợp báo cáo thì năm 2013 người có mức lương cao nhất là 432,2 triệu đồng/tháng tuy nhiên tính trung thực của con số này cần phải xem xét vì trên thực tế có nhiều doanh nghiệp cộng dồn nhiều khoản nên mới có con số như vậy”, ông Lai cho biết.

L.H