24H.COM.VN - Đêm Hàm Luông ánh trăng vàng lấp lánh /  Dáng dừa nghiêng in bóng nước tỏ mờ