(NDHMoney) Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 1.307 tỷ USD, tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công thương) dẫn số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho biết, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong tháng 3 năm 2013 đạt 588 triệu USD, tăng trưởng 94,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 240 triệu USD, tăng trưởng 105% và nhập khẩu 348 USD, tăng 87,2%.

Như vậy, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong 3 tháng đầu năm 2013 đạt 1.307 tỷ USD, tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt 533 triệu USD, tăng trưởng 59,3% và nhập khẩu 774 triệu USD, tăng 29,5%. Thậm hụt cán cân thương mại trong quý I/ 2013 giảm 8,3%.