Các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học ở thành phố Thượng Hải – Trung Quốc sẽ tạm dừng học vào những ngày “ô nhiễm nặng” - chính quyền thành phố công bố vào thứ tư (15.1).

Chính quyền thành phố Thượng Hải vừa ban hành hôm thứ tư (15.1) kế hoạch ứng phó khẩn cấp ô nhiễm không khí nặng nề, theo đó sẽ áp dụng một hệ thống cảnh báo 4 màu cho ô nhiễm không khí.

Báo động đỏ - mức cao nhất - sẽ được ban hành nếu chỉ số chất lượng không khí (AQI) vượt quá 450, trong trường hợp đó một phản ứng mức độ khẩn cấp sẽ được tiến hành, theo quy định của kế hoạch.

Dưới mức phản ứng khẩn cấp, các trường sẽ tạm ngừng các lớp học và 50% xe ôtô của chính phủ (không bao gồm xe thực thi pháp luật) sẽ không được phép lưu thông trên đường.

Hoạt động ngoài trời công cộng quy mô lớn cũng sẽ bị đình chỉ và các công ty công nghiệp gây ô nhiễm cao sẽ bị bắt buộc ngừng sản xuất, các địa điểm xây dựng bị đóng cửa tạm thời, theo kế hoạch.

Theo Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, chỉ số AQI trên 300 được định nghĩa là "ô nhiễm nghiêm trọng", AQI từ 201 đến 300 được định nghĩa là "ô nhiễm nặng".

Khói bao trùm ở các thành phố của Trung Quốc trong mùa đông này là một lời cảnh báo cho đất nước. Để tăng cường chiến dịch chống ô nhiễm môi trường, chính quyền nước này cần có biện pháp hiệu quả hơn để hạn chế ô nhiễm không khí.