(HQ Online)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất áp thuế GTGT đối với mặt hàng thuốc trừ cỏ.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT thì: “phân bón, quặng để sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, câu trồng” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Tổng cục Hải quan cũng đã có công văn trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhận được ý kiến cho rằng, mặt hàng thuốc trừ cỏ nằm trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật, được phép sử dụng trong nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Vì vậy, mặt hàng thuốc trừ cỏ nằm trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật, được phép sử dụng trong nông nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Hải Nam