(VietNamNet) - Trong guồng quay ’’bão giá’’, thị trường tân dược cũng có những biến đổi nhất định. Các chuyên gia dự báo quý 2/2008, giá thuốc tiếp tục có sự biến động.