(Chinhphu) - Ông Trần Thế Oanh (Yên Bái) mua 1 xe máy đăng ký tên con trai (con trai hiện đang sống phụ thuộc bố mẹ). Nay, ông Oanh muốn chuyển đăng ký xe sang tên ông. Theo hướng dẫn của Công an huyện, ông không phải nộp lệ phí trước bạ nhưng phải có giấy miễn lệ phí của Chi cục Thuế theo Nghị định 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Cán bộ đội thuế huyện thì cho rằng, ông Oanh thuộc đối tượng nhận tài sản thừa kế, quà cho tặng theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính, nên ông phải nộp 10% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thay vì lệ phí trước bạ là 1%. Vậy, trường hợp của ông Oanh áp dụng theo quy định nào?

Câu hỏi của ông Oanh được Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Thu nhập từ quà tặng là thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại khoản 10, Điều 3 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 và khoản 10, Điều 3, Nghị định số 100/2008/NĐ-CP , được hướng dẫn tại điểm 10.4, Mục II, Phần A, Thông tư 84/2008/TT-BTC thì khoản thu nhập của cá nhân có được từ việc nhận quà tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như: ô tô, xe gắn máy (xe mô tô), tàu, thuyền, máy bay là thu nhập chịu thuế TNCN.

Thuế TNCN đối với quà tặng là 10%

Tại điểm 7, Mục II, Phần B Thông tư nêu trên quy định căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Thu nhập tính thuế từ quà tặng là phần giá trị tài sản nhận quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận quà tặng được xác định đối với quà tặng là ô tô, xe gắn máy, tàu thuyền... được xác định trên cơ sở bảng giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân nhận được quà tặng .

Thuế suất thuế TNCN đối với quà tặng được áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

Đối với thu nhập từ nhận quà tặng thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân tặng cho đối tượng nộp thuế. Trường hợp nhận quà tặng từ nước ngoài thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được quà tặng. Cách tính số thuế phải nộp như sau:

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 10%

Lệ phí trước bạ xe máy từ lần thứ 2 trở đi là 1%

Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (gọi chung là xe máy) là đối tượng phải chịu thuế trước bạ.

Cũng theo quy định tại khoản 4, Điều 7 Nghị định này được hướng dẫn tại khoản 4, Điều 6, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính thì mức thu lệ phí trước bạ xe máy là 2%. Riêng xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức là 5%;

Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy thấp hơn 5%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở thì nộp lệ phí trước bạ theo mức là 5%.

Đối với xe máy được kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản kê khai lệ phí trước bạ phải xuất trình cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn đã kê khai nộp lệ phí lần trước được xác định theo “Nơi thường trú”, “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp ông Oanh, hiện nay xe máy đăng ký tên con trai, về pháp lý con trai ông là chủ sở hữu. Nay, ông muốn chuyển đăng ký xe sang tên ông, hai bố con ông cần lập hợp đồng tặng cho tài sản. Nếu giá trị xe máy dưới 10 triệu đồng thì ông Oanh không phải chịu thuế TNCN. Nếu giá trị xe trên 10 triệu đồng thì phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng là thu nhập tính thuế với thuế suất 10%, ông Oanh là người nhận quà tặng nên phải chịu khoản thuế TNCN này.

Lệ phí trước bạ là một khoản lệ phí phải nộp cho Nhà nước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng các loại tài sản pháp luật quy định phải đăng ký. Mặc dù thu nhập từ quà tặng là xe máy của ông Oanh có phải, hay không phải chịu thuế TNCN thì ông vẫn phải kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai theo quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.