(Chinhphu.vn) - Ông Ngô Văn Tùng (c2antruongc.canglong@...), công tác tại Trường THCS An Trường C, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các nhà giáo.

Ông Tùng phản ánh, theo hướng dẫn tại điểm 3, Điều 1 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính: "Đối với những lĩnh vực công tác, ngành nghề mà Nhà nước có quy định chế độ phụ cấp, trợ cấp,… thì các khoản phụ cấp, trợ cấp… này không tính vào thu nhập chịu thuế”.

Tuy nhiên, Cục thuế tỉnh Trà Vinh có văn bản hướng dẫn ông Tùng: "... không có quy định loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đối với phụ cấp ưu đãi của ngành giáo dục".

Ông Tùng muốn được biết hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Trà Vinh có đúng quy định không?

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm trong ngành giáo dục

Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn số 3221/TCT-TNCN ngày 7/8/2009, theo đó khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm của ngành giáo dục là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

Về phụ cấp ưu đãi trong ngành giáo dục

Theo hướng dẫn tại công văn số 4278/TCT-TNCN ngày 19/10/2009 của Tổng cục Thuế quy định khoản phụ cấp ưu đãi mà giáo viên được hưởng là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN.

Về phụ cấp thâm niên trong ngành giáo dục

Tại công văn số 465/TCT-TNCN ngày 1/2/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn, khoản phụ cấp thâm niên trong ngành giáo dục là khoản thu nhập không chịu thuế TNCN.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Tổng cục Thuế đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Đề nghị giải đáp về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Những câu hỏi về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Quy định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

- Giải đáp về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

- Về thuế thu nhập cá nhân đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo