Bộ Xây dựng vừa có báo cáo trình Thủ tướng việc sửa đổi, bổ sung 3 sắc thuế cơ bản liên quan đến thị trường bất động sản là thuế sử dụng nhà, đất; thuế chuyển nhượng và lệ phí trước bạ với mong muốn hạ nhiệt cơn sốt giá cục bộ của thị trường và hạn chế các giao dịch ngầm mà Nhà nước không thể kiểm soát.