Ngày 16.11.2007, quyết định giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ 70% xuống 60% chính thức có hiệu lực. Đây là lần thứ ba trong năm 2007, Bộ Tài chính thực hiện giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc.