(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Bích (TP Hà Nội) hỏi: Nhà cho người nước ngoài hoặc công ty trong nước thuê làm nhà ở, văn phòng có phải xin cấp phép kinh doanh không? Cần phải làm thủ tục gì? Mức thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được quy định như thế nào?

Vấn đề bà Bích hỏi, Công ty Luật TNHH Đại Việt tư vấn như sau: Theo Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, thì các cá nhân hoạt động kinh doanh sinh lợi phải đăng ký kinh doanh, trừ các đối tượng hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh. Trường hợp của bà Bích có thể đăng ký kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Nếu bà có sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động thì phải đăng ký hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Về thủ tục đăng ký kinh doanh, bà Bích thực hiện các bước thủ tục tại UBND cấp huyện nơi bà có căn nhà cho thuê theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nếu bà Bích đăng ký hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể thì phải kê khai nộp các loại thuế bao gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thuế môn bài Mức thuế phải nộp căn cứ vào số vốn đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Theo khoản 2 Mục I Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài thì mức thuế môn bài đối với các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể được quy định theo 6 mức như sau: Thuế GTGT Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng là 10%. Theo quy định tại Quyết định số 21220/QĐ-CT-THNVDT ngày 30/12/2008 của Cục thuế TP Hà Nội về việc Ban hành biểu tỷ lệ GTGT và TNCT tính trên doanh thu thì tỷ lệ GTGT trên doanh thu áp dụng đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà làm văn phòng, cho người nước ngoài thuê trong các quận thuộc Khu vực I (nội thành) là 40%. Theo đó cách xác định thuế GTGT như sau: Doanh thu tiền thuê nhà nhân (x) tỷ lệ GTGT (40%) nhân với thuế suất GTGT (10%). Thuế thu nhập cá nhân Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà của hộ kinh doanh cá thể được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất tương ứng sau đây: Lưu ý rằng, thu nhập tính thuế là phần thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân (4 triệu đồng/tháng), giảm trừ cho người phụ thuộc (1,6 triệu đồng/tháng/người), các khoản bảo hiểm theo quy định. Con dưới 18 tuổi được tính là người phụ thuộc. Nếu thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng/tháng thì thuế suất là 5%. Công ty Luật TTHH Đại Việt (Số 335 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) * Thông tin chuyên mục này có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong hoạt động tố tụng pháp luật.