Tất cả hàng xuất nhập khẩu (XNK) trên thị trường Cămpuchia, kể cả phục vụ cho mục đích thương mại hay phi thương mại đều thuộc diện phải chịu thuế xuất nhập khẩu. Mức thuế phải nộp dựa trên cơ sở giá cả thị trường của hàng hóa.

Có hai mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ cho mục đích thương mại; Mức tối thiểu áp dụng cho những hàng hóa nhập khẩu từ những nước có quan hệ đặc biệt với Nhà nước Cămpuchia, và những hàng xuất khẩu ra khỏi Cămpuchia sang những nước đó theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng; Mức thuế chung áp dụng cho những hàng hóa nhập khẩu từ những nước hoặc xuất khẩu ra những nước không được nêu ở trên. Giảm thuế sẽ được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bị tổn thất hoặc bị mất mát trong quá trình vận chuyển, với những lý do hợp lý được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Miễn thuế được áp dụng trong những trường hợp: Hàng tạm nhập để tái xuất hoặc tạm xuất để tham gia trưng bày, triển lãm tại hội chợ sau đó nhập khẩu trở lại; Hàng chuyển khẩu hoặc đi qua biên giới Cămpuchia; Hàng thuộc sở hữu của dân cư Cămpuchia được Chính phủ cho phép đi kèm theo họ nhằm phục vụ cho việc học tập và làm việc của họ tại nước ngoài hoặc gửi về nước với một số lượng thích hợp; Hàng chào bán hoặc quà tặng từ những đoàn thể chính quyền hoặc đoàn đại biểu chính thức; Hàng hóa của dân cư ở biên giới phục vụ cho mục đích trao đổi mua bán hàng ngày với một số lượng cho phép của Bộ Tài chính. Thuế áp dụng với hàng xuất nhập khẩu ở thị trường Cămpuchia sẽ chỉ thu một lần. Hóa đơn nộp thuế hoặc những giấy phép do hải quan Cămpuchia cấp phải đi kèm với hàng hóa để được phép vận chuyển hoặc nhập kho trong lãnh thổ Cămpuchia. Việc kiểm soát và thu thuế đối với hàng xuất nhập khẩu sẽ được thực hiện tại những khu vực hoặc những điểm kiểm soát do Chính phủ quy định. Bên ngoài những khu vực trên, hàng nhập khẩu không cần phải có những giấy tờ yêu cầu trừ khi đó là những hàng hóa bắt buộc kèm theo giấy tờ chứng nhận đã nộp thuế. Nếu vi phạm, chủ hàng phải nộp lại thuế và bị phạt tiền theo quy định của luật này. Ở Cămpuchia, việc giám định trước khi giao hàng đối với hàng xuất khẩu là bắt buộc. Tổ chức kiểm tra giám định lớn nhất thế giới (SGS) hiện đang cung cấp cho Chính phủ Cămpuchia dịch vụ giám định trước khi giao hàng (bao gồm chất hàng, đếm hàng, tẩy uế, đảm bảo chất lượng và trọng lượng, giám định và kiểm tra quặng và khoáng chất, giám định và kiểm tra dầu và chất hóa dầu, dịch vụ kiểm tra hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp...). Các nhà nhập khẩu phải trả một khoản phí là 1% trên tổng số lô hàng đã khai báo cho Ngân hàng Nhà nước Cămpuchia. Sau khi đã thu được khoản phí này, tổ chức SGS sẽ giám định hàng hóa tại nước xuất khẩu để xác định chất lượng, số lượng và giá trị lô hàng có phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật trong vận đơn hay không. Khi xác định giá trị hàng hóa, SGS sử dụng Hiệp định Brussels về trị giá tính thuế tại nước thứ 3, chứ không xác định trị giá tính thuế theo GATT hoặc theo giá trị giao dịch. Mặc dù SGS tổ chức việc giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu thay cho Chính phủ Cămpuchia, song các cơ quan Hải quan vẫn phải đảm bảo sự phù hợp của hàng hóa so với chứng từ giám định trước khi giao hàng và có trách nhiệm thu thuế nhập khẩu.