Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Danh Vĩnh khẳng định, sau 1 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc cam kết mở cửa thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.