SYM giới thiệu concept xe điện Ex4U tại Vietnam Motorcycle Show 2016, tham vọng thay thế xe máy gia đình tại các đô thị.

Lê Phát - Nhật Nguyên