(ANTĐ) - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII sắp kết thúc nhưng đã để lại trong lòng cử tri cả nước những ấn tượng khó quên. Trên các diễn đàn của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực cao nhất, những vấn đề mà cử tri quan tâm, những tâm tư, nguyện vọng cùng những chuyện quốc gia đại sự hoặc những vấn đề bức xúc nhất đã được phân tích mổ xẻ.

Dù chưa thật sự thỏa mãn mong muốn và kỳ vọng của cử tri và nhân dân, song cũng chứng tỏ năng lực của cơ quan dân cử và của từng người đại biểu được dân tin cậy, giao phó. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội chuyên trách trong Quốc hội khóa XIII tới sẽ chiếm tỷ lệ 33%. Nếu so với tỷ lệ hơn 23% đại biểu chuyên trách ở khóa trước, thì đấy là tỷ lệ “đáng mừng”. Số đại biểu chuyên trách càng tăng cao hơn đồng nghĩa với Quốc hội ngày càng hoạt động “chuyên nghiệp” hơn. Theo ông Phó Chủ nhiệm, hiện nay phần lớn nhân dân đã nhận thức khá sâu sắc về quyền của mình để đòi hỏi Quốc hội phải làm việc tốt hơn chức năng đại diện. Các đại biểu do dân bầu ra thì phải chịu trách nhiệm trước dân trong khi giơ tay, bấm nút biểu quyết. Hoạt động của Quốc hội trong các nhiệm kỳ gần đây cũng như hoạt động của HĐND một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… cho thấy “dư địa” để tăng thực quyền và thực lực của cơ quan dân cử còn khá nhiều. Muốn có thực quyền phải có năng lực. Đó là năng lực về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của đại biểu Quốc hội; năng lực thu thập, phân tích thông tin, nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi đại biểu có thể chuyên sâu đến mức đủ để đối thoại một cách hiệu quả với các bộ, ngành trong mọi lĩnh vực đa dạng, phức tạp trong kinh tế, khoa học công nghệ. Đương nhiên một đại biểu khó có thể thông hiểu, nắm bắt sâu mọi vấn đề trong cả một “đại dương” kiến thức mênh mông. Càng không thể đòi hỏi đại biểu Quốc hội đa tài, thông kim bác cổ. Sức mạnh tiềm tàng của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết với cử tri, đặc biệt là khả năng nắm bắt, thấu hiểu và phản ánh trúng nguyện vọng của cử tri. Năng lực quyết định quyền lực của đại biểu dân cử chính là khả năng phân tích chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát. Đơn cử như Quốc hội và HĐND quyết định nhiều vấn đề hệ trọng thì phải nắm chắc tác động của các quyết sách đối với cử tri và người dân. Các báo cáo giám sát chuyên đề của các ủy ban của Quốc hội hoặc các ban của HĐND tỉnh thường dựa vào việc xem xét, rà soát báo cáo của các cơ quan hành pháp, kết hợp với một số khảo sát thực tế, mà ít thu hút các nhà khoa học để giúp phân tích, “mổ xẻ” vấn đề một cách khách quan. Hơn thế, các báo cáo giám sát đó ít khi thu thập ý kiến của các đối tượng chịu tác động trước các quyết sách của các cơ quan dân cử. Chẳng hạn, Quốc hội đã ra nghị quyết phê chuẩn nhiều luật, chương trình, dự án liên quan đến xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, song chưa thấy Quốc hội “đặt hàng” nghiên cứu về tác động của các chính sách đó đối với người dân như thế nào. Nước ta đang trong quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp hơn, mỗi đại biểu ngày càng nâng cao năng lực hơn. Có thực lực mới phát huy được đầy đủ thực quyền mà cử tri, nhân dân tin tưởng giao phó.