Tại các siêu thị, nhiều loại thực phẩm, trái cây sau thời gian dài giữ ở mức giá cao, nay giảm khoảng 10-20%.