Ngành y tế Lạng Sơn có gần 2,5 nghìn cán bộ, công nhân viên chức-lao động, công tác tại 4 bệnh viện tuyến tỉnh, 11 trung tâm y tế tuyến huyện, 10 đơn vị làm công tác dự phòng, 1 công ty cổ phần dược - vật tư y tế, một trường cao đẳng y tế và văn phòng sở...