Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, thực nghiệm, chọn lọc các loại cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả đặc sản và cây rừng trồng. Trong số đó, có một số đề tài khoa học được ứng dụng vào thực tế sản xuất ở Tây Nguyên và nhiều địa phương đạt hiệu quả kinh tế tốt. Đặc biệt là việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở các nông trường, lâm trường và hộ nông dân, nhằm nâng cao năng suất lao động và tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

Đối với cà phê là cây mũi nhọn chiến lược phát triển nông nghiệp Tây Nguyên, Viện đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu mang tính chất chuyên đề cho từng lĩnh vực riêng. Viện đã đi sâu nghiên cứu tuyển chọn giống cà phê vối, cà phê chè có những đặc tính ưu việt để đưa vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế. Đặc biệt Viện đã chọn được cây cà phê chè Catimor trồng thích hợp với nhiều vùng sinh thái ở nước ta. Đây là loại dễ trồng, sớm đưa vào kinh doanh, có khả năng kháng được một số bệnh và cho năng suất cao. Với điều kiện chăm bón bình thường, những vườn cà phê kinh doanh cho năng suất từ 2 đến 2,5 tấn nhân/ha. Những vườn chăm sóc tốt cho năng suất trên 3 tấn nhân/ha. Về giá trị kinh tế, sản phẩm cà phê chè thường có giá cao hơn cà phê vối từ 1,2 đến 1,5 lần. Đến nay, giống cà phê này đang được trồng phổ biến ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Viện cũng nghiên cứu, xác định việc bón phân đa lượng cũng như đánh giá về nguyên tố vi lượng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triến cây cà phê. Từ những kết quả thu được, Viện đã phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp và nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước. Ứng dụng kết quả nghiên cứu của Viện, các đơn vị: Công ty cà phê Việt Thắng, Công ty cà phê Ea Sim, Công ty cà phê Việt Đức (Tổng công ty cà phê Việt Nam), Công ty cà phê Thắng Lợi, Công ty cà phê Phước An (Đắk Lắk) và Công ty cà phê 15 (Bộ Quốc phòng) đã đưa năng suất cà phê đạt mức bình quân 3 tấn nhân/ha. Căn cứ vào điều kiện thực tế sản xuất các tỉnh Tây nguyên, Viện đã áp dụng phương pháp ghép chồi cà phê nhằm cải tạo những cây cà phê bị bệnh rỉ sắt và cây có năng suất thấp thành cây có nhiều quả đạt năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt. Đặc biệt việc áp dụng ghép chồi cà phê vối lên cây cà phê mít và Viện đã sản xuất lượng lớn cây cà phê giống cung cấp cho nông dân trong vùng sản xuất không chủ động nguồn nước tưới. Hiện nay, Viện nghiên cứu các đề tài khoa học về cây hồ tiêu, cây ca cao, cây điều và một số loại cây ăn quả đặc sản. Trên cơ sở xem xét đặc điểm sinh thái cây trồng và nắm bắt xu hướng phát triển cây điều trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Bộ, Viện đã đi sâu nghiên cứu loại cây này. Gần 20 năm qua, Viện đã tập hợp được 60 giống điều trong nước và 30 giống điều nước ngoài để tuyển chọn giống cây cho năng suất cao, hạt có kích thước lớn và hàm lượng dinh dưỡng cao. Từ khảo nghiệm nhiều tập đoàn giống, Viện đã chọn được một số giống ưu tú để chọn lọc, lai tạo và nhân giống; đồng thời áp dụng việc ghép cây điều nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm tốt nhất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh./.