Ngày 7-8, Đoàn giám sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội (Ủy ban) của Quốc hội do đồng chí Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Long Biên và Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội số III (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) về việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Phòng, chống ma túy và Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2016.

Thuc hien nghiem quy dinh cua phap luat ve phong, chong HIV/AIDS va ma tuy - Anh 1

Đoàn giám sát làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội số III.

Báo cáo của UBND quận Long Biên và Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội số III cho thấy, hai đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các văn bản luật, nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ, ngành. Tại quận Long Biên, số người nghiện ma túy trên địa bàn có chiều hướng giảm. Tính đến ngày 14-6-2017, trên địa bàn quận có 680 người nghiện có trong danh sách quản lý. Số bệnh nhân được điều trị ARV tăng và hiện có 410 bệnh nhận đang điều trị bằng Methadone. Quận đã thực hiện hiệu quả việc cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Từ năm 2012 đến 2016, đã có 221 trường hợp được loại ra khỏi danh sách người nghiện của địa phương do hoàn thành thời gian quản lý, không tái nghiện.

Trong 5 năm (2011-2016), Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội số III đã tiếp nhận 2.217 học viên cai nghiện ma túy; phối hợp xét nghiệm HIV cho 617 học viên, xét nghiệm ma túy cho 14.766 lượt học viên, khám bệnh cho 36.216 lượt người. Đặc biệt, Trung tâm đã liên kết với các đơn vị tổ chức dạy nghề, giúp nhiều học viên có cơ hội tìm việc làm sau khi hòa nhập cộng đồng.

Từ thực tiễn triển khai, hai đơn vị kiến nghị một số nội dung: Xem xét sửa đổi Luật Phòng, chống ma túy để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Xử lý vi phạm hành chính; ban hành nghị định điều chỉnh cho đối tượng cai nghiện tự nguyện; nghị định áp dụng cho đối tượng nghiện ma túy từ 12 đến dưới 18 tuổi; tăng kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong ghi nhận kết quả hai đơn vị đã đạt được. Đồng chí lưu ý quận Long Biên cần sát sao theo dõi các đối tượng sau cai, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, hạn chế số tái nghiện. Bên cạnh đó, quận cần nghiên cứu thực hiện các biện pháp truyền thông phù hợp, hiệu quả hơn. Đồng chí Đặng Thuần Phong đề nghị Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội số III phân loại các đối tượng, quản lý hiệu quả, đồng thời huy động các nguồn lực để đào tạo nghề cho học viên. Cùng với đó, Trung tâm cần chú trọng công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Trưởng đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của hai đơn vị để báo cáo Quốc hội.

Phong Thu