Tại cuộc họp báo chiều 20-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm cho biết, thành phố sẽ thực hiện nghiêm Kết luận và chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm liên quan đến vấn đề cấp đất cho Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ và công tác bố trí cán bộ.

Cụ thể, theo ông Lê Văn Tâm, thành phố Cần Thơ đã nghiêm túc tiếp thu và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo, xử lý tất cả những vấn đề của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra cho địa phương. UBND thành phố Cần Thơ đã họp Ban cán sự và đã có văn bản chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc liên quan tới việc cấp đất cho Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ.

Ban cán sự Đảng thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Nội vụ thành phố tham mưu cho UBND thành phố ra quyết định thu hồi quyết định tiếp nhận cán bộ đối với trường hợp Vũ Minh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tư - Xúc tiến Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp đất cho Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ và việc bổ nhiệm cán bộ, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức kiểm điểm một cách nghiêm túc.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện nay, Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ đã có văn bản chính thức xin trả lại phần đất được cấp của Hội về cho Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ với diện tích 2.468 m2. Sở Tài nguyên - Môi trường đã có văn bản trình UBND thành phố thu hồi và giao phần đất này lại cho Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Đối với phần diện tích 5.253 m2 được Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ giao cho Hội xây dựng Phòng khám bệnh nhân nghèo. Phòng khám đã có văn bản chính thức đề nghị trả lại cho địa phương. UBND thành phố Cần Thơ đã có quyết định thu hồi mảnh đất này để giao cho Quỹ đất công thành phố quản lý.

TTXVN