– Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” hiện đang được dư luận rất quan tâm. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.

(ĐCSVN) Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” hiện đang được dư luận rất quan tâm. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Đồng chí có nhận xét gì về thời điểm ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”?

TS. Nguyễn Việt Hùng: Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng diễn ra vào đúng thời điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nảy sinh những vấn đề bức thiết, đặc biệt là những mặt yếu kém trong Đảng ta. Đây là điều mà cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm, lo ngại. Trong Đảng có một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa về đạo đức, lối sống và đã có dấu hiệu nghiêm trọng. Đội ngũ cán bộ đông nhưng chất lượng chưa ngang tầm. Vai trò của người đứng đầu ở một số nơi chưa ngang tầm với yêu cầu của Đảng, do đó, tạo ra bức xúc trong nhân dân. Đúng như Đảng ta nói, bức xúc này là hoàn toàn có cơ sở, vì nếu Đảng ta không khắc phục được những thoái hóa, yếu kém đó, thì nguy cơ không chỉ đe dọa tới Đảng mà còn đe dọa tới vận mệnh Tổ quốc, dân tộc. Chúng tôi cho rằng, việc Trung ương ra Nghị quyết lần này là rất đúng và trúng, đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Thành công của Nghị quyết sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của Đảng, khôi phục niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

TS. Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng,
Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

PV: Theo đồng chí, trong sinh hoạt chi bộ hiện nay có những hạn chế nào ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng?

TS. Nguyễn Việt Hùng: Trong thực tiễn, chúng tôi là những người làm việc và tiếp xúc gần với cấp cơ sở, cho nên thấy rất rõ có 3 điểm yếu trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở hiện nay.

Thứ nhất, tính chiến đấu rất hạn chế, biểu hiện là đúng không khen, xấu không chê, bàng quan chủ nghĩa. Do đó, phần lớn những sai phạm của đảng viên không do tổ chức cơ sở đảng phát hiện, mà do đơn thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng. Khi phát hiện ra sự việc thì nhiều khi đã muộn. Đây là hiện trạng kéo dài nhiều năm. Muốn khắc phục điểm yếu này thì phải nâng cao chất lượng đảng viên, mà hạt nhân là cấp ủy cơ sở, phải đề cao vai trò của người đứng đầu.

Thứ hai, là hình thức chủ nghĩa, thậm chí hành chính hóa, coi sinh hoạt Đảng chỉ là đến điểm danh. Để khắc phục điều này cần phải đổi mới hoạt động cấp ủy, mà ở đây cũng chính là vai trò của người đứng đầu. Người đứng đầu phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho tốt, thông báo trước nội dung sẽ sinh hoạt với các đảng viên; trong cuộc họp phải biết gợi mở vấn đề cho đảng viên trình bày ý kiến, biết lắng nghe và tạo ra không khí thật sự dân chủ.

Thứ ba, tồn tại sự không thống nhất giữa lời nói và việc làm, nên có nghị quyết hay nhưng đảng viên vẫn vi phạm; có tình trạng nghị quyết cấp dưới mâu thuẫn với cấp trên. Nguyên tắc tập trung, dân chủ ở đây không thể hiện rõ.

Cả 3 yếu kém trên đã kéo dài trong nhiều năm mà chưa khắc phục được. Tôi rất tán thành với Nghị quyết Trung ương 4 lần này là nêu gương người đứng đầu, bắt đầu từ người đứng đầu, từ chi bộ cơ sở, vì đó là nền tảng, gốc rễ của Đảng. Nếu không tạo được đột phá ở đây thì khó đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

P/V: Cơ sở nào để đồng chí tin tưởng Nghị quyết lần này sẽ đi vào cuộc sống?

TS. Nguyễn Việt Hùng: Nhân dân có niềm tin, kỳ vọng Nghị quyết này đi vào cuộc sống không chỉ bởi quyết tâm chính trị của Đảng đẩy lùi những mặt hạn chế, yếu kém trong Đảng hiện nay, mà còn bởi chính những điểm mới trong Nghị quyết.

Nghị quyết đã nêu rõ các giải pháp hết sức đồng bộ, khả thi, nổi bật là nhóm giải pháp nêu gương của người đứng đầu gắn với phê bình và tự phê bình. Theo tôi, đây là điều mà nhân dân mong muốn nhất. Chỉnh đốn Đảng thì phải chỉnh đốn từ trên xuống.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất tán thành với nhóm giải pháp gắn với công tác tổ chức, sinh hoạt Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới hoạt động của Đảng nói chung. Chúng ta đều biết rằng, các tổ chức cơ sở đảng là tế bào, nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nếu chúng ta đổi mới được điều này nghĩa là chúng ta có môi trường chính trị lành mạnh, giúp xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiệu quả.

Lần này, trong Nghị quyết cũng nêu rõ đổi mới cơ chế, chính sách đối với cán bộ. Thiết nghĩ, phải có những chính sách thiết thực, xứng đáng mới loại trừ được nguy cơ tham ô, tham nhũng, mới giữ được chữ “liêm” của người cán bộ.

Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cũng cực kỳ quan trọng. Công tác tư tưởng lý luận phải đi đầu. Một Đảng để làm tròn vai trò tiên phong phải có lý luận tiên phong, nhưng phải làm sao để lý luận tiên phong đó đi vào từng cán bộ, đảng viên, đó chính là vai trò của công tác tư tưởng. Tôi cho rằng, đây là khâu thiết thực, sống còn của chế độ ta.

PV: Theo đồng chí, phải làm gì để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn?

TS. Nguyễn Việt Hùng: Theo tôi, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nghiêm khắc với bản thân, tự phê bình mỗi ngày, từ đó nâng cao chất con người, nâng cao văn hóa cộng sản.

Chúng ta cần phải rà soát lại việc thực hiện các phương thức, nguyên tắc của Đảng như: Phê bình và tự phê bình, cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo, đoàn kết trong Đảng...

Chúng ta cũng cần phát huy cao hơn nữa vai trò làm chủ và trách nhiệm của đảng viên; tăng cường chất vấn trong Đảng.

Phải phát huy được vai trò của nhân dân tham gia vào xây dựng Đảng chứ không chỉ là giám sát. Cần coi tiếng nói của nhân dân là căn cứ quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ. Nếu chúng ta không có cơ chế, không tạo điều kiện để nhân dân có tiếng nói tham gia xây dựng Đảng của mình thì làm sao Đảng mạnh được. Chính vì vậy, Đảng phải có cơ chế mời, khuyến khích nhân dân tham gia.

Theo tôi, nên truyền hình trực tiếp những phiên chất vấn của Ủy viên Trung ương Đảng với Ban Bí thư, với Bộ Chính trị, với Tổng Bí thư.

PV: Để Nghị quyết lần này của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, theo đồng chí, chúng ta nên quan tâm tới vấn đề nào?

TS. Nguyễn Việt Hùng: Theo tôi, trước hết, nên thay đổi cách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4. Có nghĩa là, thay vì mời đảng viên đi dự ở một hội nghị nào đó do đảng ủy cấp trên triệu tập rồi mời báo cáo viên báo cáo, thì đợt này, theo tôi, tổ chức học Nghị quyết ngay tại chi bộ. Bí thư chi bộ là người trực tiếp triển khai, cấp ủy là nòng cốt trong nghiên cứu thảo luận và huy động toàn bộ đảng viên tham gia nghiên cứu, thảo luận. Điều đặc biệt là mọi đảng viên phải tham gia phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình về Nghị quyết và tự đề ra cách thức của bản thân để thực hiện Nghị quyết.

Thứ hai, phải gắn Nghị quyết với sinh hoạt của chi bộ, căn cứ vào quan điểm chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của Nghị quyết mà chi bộ xây dựng nội dung hoạt động của mình như thế nào cho phù hợp. Đặc biệt là trong phê bình và tự phê bình, ai làm trước, làm lúc nào phải rõ ràng, có kế hoạch cụ thể và phải có cơ chế tập thể bỏ phiếu xem đồng chí ấy phê bình, tự phê bình như thế đã được chưa.

Thứ ba, cần phải mời quần chúng (đại diện Mặt trận, đại diện các đoàn thể) tham gia cùng tranh luận, thảo luận với chi bộ cơ sở để quần chúng đóng góp cho việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 tại cơ sở. Theo tôi, cần đề nghị các tổ chức chính trị -xã hội đó cùng với nhân dân giám sát xem lời nói của cán bộ, đảng viên có đi đôi với việc làm không; đồng thời, có đánh giá định kỳ, cán bộ, đảng viên nào làm tốt thì biểu dương, khen thưởng, cán bộ, đảng viên nào mắc khuyết điểm thì nhắc nhở để sửa, vi phạm thì có biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ tư, chúng ta cũng cần phải xem lại vấn đề giao chỉ tiêu, chạy theo chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm, mỗi nhiệm kỳ. Theo tôi, quần chúng nào tốt, có nguyện vọng thật sự muốn vào Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng thì kết nạp. Thà ít mà tốt.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!