QĐND - Chiều 26-6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã chủ trì cuộc họp báo để thông báo một số nội dung hoạt động ngân hàng trong thời gian tới và giải đáp các vấn đề liên quan đến thị trường tài chính tiền tệ...