Vào những ngày mùa đông khá hanh khô ở miền Bắc và tiết trời hay thay đổi của miền Nam, với một ...