Đây là nội dung chính của hội thảo Khởi động giai đoạn 2 - Bước 2 thuộc khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ vừa được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào hôm qua, 16/4.

(VnMedia) - Đây là nội dung chính của hội thảo Khởi động giai đoạn 2 - Bước 2 thuộc khuôn khổ Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ vừa được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào hôm qua, 16/4.

Với chủ đề “Trung tâm thông tin, văn hóa, học tập địa phương - Hiện thực hóa tầm nhìn mới của Thư viện công cộng và Bưu điện văn hóa xã”, hội thảo là một hoạt động quan trọng trong giai đoạn khởi động của dự án nhằm nhìn nhận những đóng góp của dự án trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn mới của Thư viện công cộng (TVCC) và điểm Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX)

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận hàng loạt vấn đề nhằm thực hiện đổi mới hoạt động của TVCC và BĐVHX với tư cách là trung tâm thông tin, văn hóa, học tập tại địa phương, đặc biệt là đóng góp của Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Interrnet công cộng tại Việt Nam” thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại các TVCC và BĐVHX.

Mục tiêu của hội thảo là đạt được nhận thức chung và cam kết trách nhiệm đối với việc hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững với công nghệ thông tin và được hưởng lợi từ những lợi ích kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin mang lại.

Cũng như các TVCC trên thế giới, TVCC Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ học tập và phát triển của cá nhân, cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, các TVCC hiện nay đang phải đối mặt với một khó khăn rất lớn: sự thay đổi của thời đại kỹ thuật số và sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin. Hiện tại, nguồn lực của các TVCC căn bản là dạng giấy, dịch vụ chủ yếu là đọc tại chỗ và cho mượn về nhà, trong khi nhu cầu sử dụng công nghệ của người dân cho các hoạt động thông tin, học tập và giải trí ngày càng cao.

Do vậy, đổi mới phương thức hoạt động là một nhu cầu cấp thiết của các TVCC. Bên cạnh các phương tiện truyền thống, thư viện cần tạo ra các mạng kiến thức và thông tin, sử dụng công nghệ mới nhất để tập hợp và phân phối tài liệu dạng điện tử và nội dung đa phương tiện trên internet.

Cũng giống như TVCC, các điểm BĐVHX cũng đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ bởi mô hình hoạt động cũ đã xuất hiện những bất cập. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau hơn 13 năm triển khai, hệ thống điểm BĐVHX đã đạt được nhiều kết quả mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định, trong đó có việc tạo điều kiện phổ cập các dịch vụ thông tin truyền thông tới người dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đóng góp quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển và nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Song cũng giống như TVCC, hiệu quả của hệ thống BĐVHX gần đây đã không còn được như trước, mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là không theo kịp với nhu cầu sử dụng thông tin của người dân trong bối cảnh các dịch vụ viễn thông, công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Trong quá trình đổi mới hoạt động của hệ thống TVCC và BĐVHX hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, học tập ở địa phương, Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” có những đóng góp rất thiết thực. Thông qua việc cung cấp, lắp đặt máy tính nối mạng Internet băng thông rộng và thiết bị phụ trợ, đào tạo kỹ năng cho các cán bộ quản lý, nhân viên của các TVCC và điểm BĐVHX, dự án sẽ giúp nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp thông tin qua máy tính và Internet tại các TVCC và điểm BĐVHX với tầm nhìn mới.

Hiền Mai