Chiều 23/2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Som Kimsour, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội - Thượng viện và Thanh tra Campuchia