Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ G.W.Bu-sơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã lên đường đi thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ...