Đại điện Bộ Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam và đại diện Bộ Nghề cá biển và các vấn đề về Biển Inđônêxia vừa ký biên bản đàm phán hợp tác nghề cá giữa hai nước.