(Chinhphu.vn) - Theo dự báo, vào năm 2020, chăn nuôi và canh tác trên đất nông nghiệp sẽ có lượng tăng phát thải chiếm khoảng hơn 55 triệu tấn CO2. Tuy nhiên, nếu áp dụng các biện pháp giảm thải thì số lượng này sẽ được giảm thiểu đáng kể trong tương lai.

Cụ thể, trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, lượng phát thải khí nhà kính (KNK) sẽ tăng từ 18,03 triệu tấn CO 2 năm 2010, lên 24,95 triệu tấn năm 2020, và khoảng 29,32 triệu tấn năm 2030.

Với lĩnh vực đất nông nghiệp, lượng phát thải KNK sẽ tăng từ 23,81 triệu tấn CO 2 năm 2010 lên 33,94 triệu tấn năm 2020 và 37,4 triệu tấn năm 2030.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khởi động các Dự án phát triển nông nghiệp phát thải thấp tại Việt Nam do Chương trình Biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực (CCAFS) cùng các đối tác tổ chức sáng 10/3 tại Hà Nội.

Bà Phạm Hoàng Yến (thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công ước khí hậu và nghị định thư Kyoto, Bộ TN&MT) nhận định: “Tiểu lĩnh vực trồng lúa có xu thế giảm, đặc biệt là giảm tỷ lệ so với tổng phát thải, từ 50,5% năm 2010 xuống còn 36,5% năm 2030”.

Theo bà Yến, tiểu lĩnh vực đốt phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng có lượng phát thải KNK tăng, song đóng góp vào tổng lượng phát thải không lớn và gần như không thay đổi.

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm 20% lượng phát thải KNK của lĩnh vực trồng trọt vào năm 2020, Việt Nam đã và sẽ thực hiện nhiều biện pháp đa dạng, trong đó có việc chuẩn bị thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), một cơ chế giảm phát thải KNK mới đối với các nước đang phát triển được hình thành tại Hội nghị lần thứ 13 các bên tham gia UNFCCC (COP 13) tại Bali, Indonesia.

Ngoài ra, Việt Nam còn thực hiện cơ chế phát triển sạch (CDM).

Đến tháng 6/2014, Việt Nam có 253 dự án CDM và 11 chương trình hoạt động theo CDM được đăng ký và 10,7 triệu Chứng chỉ giảm phát thải được chứng nhận (CER) được Ban Chấp hành quốc tế về CDM cấp thông qua các hoạt động CDM. Tổng lượng KNK giảm được của 253 dự án CDM khoảng 137 triệu tấn CO 2 .

Trên thế giới, Việt Nam xếp thứ 4 về số lượng dự án CDM được đăng ký và xếp thứ 11 về lượng CER được cấp.

Trong thời gian tới, các dự án phát thải thấp CH4 trong canh tác lúa nước thông qua việc áp dụng kỹ thuật tưới khô ẩm xen kẽ sẽ được triển khai tại một số địa phương có điều kiện đất đai và khí hậu phù hợp.

Đỗ Hương