VH- Trong 2 ngày 30 và 31.10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, UB về các vấn đề xã hội phối hợp với Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam tổ chức Hội thảo Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam Trương Thị Mai chủ trì hội thảo. Chương trình thảo luận tập trung vào 3 chủ đề chính: Tổng quan chung về việc đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, vai trò của nhóm nữ nghị sĩ Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và thực tiễn tổ chức thực hiện bình đẳng giới tại địa phương. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận và đóng góp những ý kiến liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; một số vấn đề đặt ra và các giải pháp để tăng cường số lượng đại biểu trong các cơ quan dân cử; bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, thực trạng và một số kiến nghị... Trần Cương