Theo thông tin từ các công ty thức ăn chăn nuôi CP, Proconco, Cargill,... giá thức ăn chăn nuôi lại vừa tăng lên khoảng 200 đến 260 đồng/kg.

Cụ thể, Công ty Proconco tăng giá các loại cám hỗn hợp (từ lợn đang tập ăn đến lợn xuất chuồng) thêm từ 150 đến 200 đồng/kg tùy loại. Riêng cám heo loại đậm đặc tăng thêm 360 đồng/kg. Đây là lần tăng thứ tư của các công ty thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay. Mức tăng tổng cộng bốn lần bình quân khoảng 1.200 đồng/kg thức ăn chăn nuôi các loại.