Rà soát việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, ông Nguyễn Tiến Hoàng - Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện còn tồn đọng 17 kết luận, quyết định, số tiền phải thu hồi là gần 9,8 tỷ đồng.

Đến nay còn phải thực hiện 14 quyết định, kết luận thuộc thẩm quyền. Cụ thể: Tại UBND xã Ngũ Thái còn 5 kết luận, quyết định với tổng số đất phải xử lý là 27.414m 2 . UBND xã Hà Mãn còn tồn 3 kết luận, quyết định với 9.385m 2 đất phải xử lý. UBND xã Trạm Lộ còn tồn 3 kết luận, số tiền phải thu hồi là 666 triệu đồng và hơn 4.888m 2 đất phải xử lý. UBND xã Song Liễu còn tồn 1 kết luận phải thu hồi hơn 174 triệu đồng. UBND xã Đình Tổ còn 1 kết luận số tiền phải thu hồi lên tới hơn 6,4 tỷ đồng và UBND xã Ninh Xá còn tồn 1 kết luận với 384m 2 đất phải thu hồi.

Huyện cũng phải thực hiện 3 kết luận còn tồn động thuộc thẩm quyền của tỉnh với tổng số tiền phải thu hồi là hơn 2,5 tỷ đồng.

Ông Hoàng cho biết, quan điểm của huyện là xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với các kết luận, quyết định sau thanh tra. Riêng với lĩnh vực đất đai có những kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

TTH