24H.COM.VN - Không ít đôi vì nín nhịn trong suốt thời kỳ yêu nhau, nên khi cưới xong về sống với nhau rồi thì họ bèn "xả lũ" cho thỏa mãn khát khao, mong chờ lâu nay.